Forum

Medlems Forum for meddelelser og debat

stereopiger 400

Adgang til Forum

 

For at få adgang til Forum skal man være medlem af Selskabet. Man bliver oprettet af webmasteren. Det kræver, at man fremsender pr. email en anmodning, som indeholder angivelse af det password, der ønskes brugt.
Alle tal og bogstaver er tilladt. Koden skal minimum være 6 karakterer.
Du kan godt bruge underscore og enkelte andre special-tegn, men ikke alle.

På grund af de af EU bestemte forordninger om beskyttelse af persondata, er vi nu forpligtet til at gennemgå listen over brugere regelmæssigt og ved denne gennemgang slette personer som af den ene eller anden grund ikke er medlem af Selskabet. Finder du, at du uretmæssigt er blevet slettet, bedes du rette henvendelse til webmasteren!


Klik her for mail til webmaster