Medlemskab

Selskabet har omkring 190 medlemmer i Danmark og andre lande.

Kontingent for 1.1. – 31.12 er kr. 400,00 (bor du i udlandet er kontingentet kr. 500,00)

Ved indmeldelse den 1.10 eller senere er kontingentet kr. 100,- for resten af året.


Fra 2024 gælder:

Kontingent for 1.1. – 31.12 er kr. 600,00 (bor du i udlandet er kontingentet kr. 700,00)

Ved indmeldelse den 1.10 eller senere er kontingentet kr. 200,- for resten af året.


Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren. Dette kan ske ved at sende en mail til kassereren: kasserer@objektiv.dk, samt indbetale kontingentet  på giro nr. 150 6447 eller via netbank:

Reg.nr. 1551 Kontonr. 150 6447

Du skal oplyse navn, adresse og mailadresse. Har du særlige interesseområder eller samler du på noget bestemt, må du gerne skrive et par ord om det i mailen til kassereren.

  • Medlemskabet giver dig mulighed for at deltage i møder i København og i Middelfart.
  • På møderne er der normalt loppemarked med mange salgsborde.
  • På møderne afholdes anvisningssalg eller skrotsalg
  • Som medlem vil du få tilsendt tidsskriftet “OBJEKTIV” tre gange årligt, med artikler om fotografiske emner.
  • Er du billedinteresseret, afholder billedgruppen egne møder i København

dag47

Scroll to Top