Analog film situationen

Med den gryende interesse blandt yngre fotoamatører for de traditionelle “analoge” metoder, kan der være behov for lidt afklaring omkring negativ materialers navne og tilknytning til historien. Kendte navne dukker op igen, selvom de oprindelige firmaer enten er gået konkurs eller har lukket deres produktion ned. Nye eksotiske navne viser sig.

På Wikipedia kan man se følgende (engelsksproget):

  1. Navne og info om film (still), der af og til kan købes i dag  læs
  2. Navne og info om film (still), der ikke længere eksisterer læs
  3. Navne og info om film (cine) både eksisterende og tidligere læs

Punkt 3 er også interessant for punkt 1, idet lagerbeholdninger og nyproduktioner af cinefilm bliver konfektioneret om til still billede materiale eventuelt af andet firma og under andet navn

Scroll to Top