Bestilling

Objektiv

Dansk Fotohistorisk Selskab’s tidsskrift

Bestilling af papirseksemplarer!

 


Bestilling ved Selskabets kasserer.
De bestilte blade bliver sendt når beløbet er modtaget.
Kontakt kasseren først angående pris og mulighed for udsolgt nummer
HUSK tydelig angivelse af navn og adresse og hvilke udgaver, du vil købe.
Vi gør opmærksom på, at alle blade på nær numrene fra i år og sidste år kan downloades:

Kasserer Jesper Bruus Pedersen
Overgaden oven Vandet 82, 1.tv.
1415 København K.
Tlf. 2172 4202
kasserer@objektiv.dk

Indbetaling:
Netbank: Reg.nr. 1551 kontonr. 1506447
Giro nr.: 150 6447
IBAN: DK35 300000015064 47
SWIFT-BIC:DABADKKK

Ønsker du at være medlem af Selskabet?
Gå til indmeddelelsessiden
Scroll to Top