Generalforsamling

Landsmøde & generalforsamling

afholdes Middelfart:  lørdag den 22 april 2023 kl. 10

Forsamlingshuset Østergade 33, 5500 Middelfart

Dagsorden for generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
  • Herunder beretning fra redaktionsgruppen
  • Desuden:
   • Orientering om anvisningssalgets fremtid
   • Orientering om selskabets fremtid
 3. Det reviderede regnskab fremlægges
 4. Afstemning om indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen
      På valg er: Klaus-Eckard Riess og Ann-Vibeke Knudsen. Begge modtager genvalg
 6. Valg af 2 revisorer.
      På valg er Willy Thomsen og Lars Schönberg-Hemme. Begge modtager genvalg.
 7. Fastsættelse af kontingent.
      Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 8. Eventuelt

Referater downloades ved klik på rød tekst.  I Crome og Edge ses teksten normalt direkt i nyt vindue. I Firefox bliver den downloades til fastlagt sted.