Anvisningssalgene

Om anvisningssalgene

traekamera

Der eksperimenteres for tiden med at lave anvisningssalglisterne løbende mellem anvisningsalgene. Som underpunkt  kan du se listen til næste salg blive bygget op. Ved fremtidige salg tilstræbes det, at de enkelte emner også illustreres med et billede.

Gå til listen ved kommende salg: klik

 

DFS´bestyrelse har 17.02.2018 vedtaget, at kommissionsbud kun kan modtages, hvis køber selv sørger for afhentning af købte varer.
Anvisningssalglisternes oplysninger er ændret i overensstemmelse med dette.

Der er  blevet lavet en database, som rummer resultaterne fra anvisningssalgene fra 2005  og til i dag.

Webmaster må tage forbehold for fejl, der er opstået ved flytning fra pdf listerne til en samlet database.

Der er mulighed for:

  1. Total udskrift
  2. Udskrift for et år
  3. Udskrift for et møde – år og månedsnummer (4, 10, 12) – dog er møder i Middelfart og København i måneder september – oktober slået sammen under 10. Efter 2010 er der kun et møde med anvisningssalg i  måned 10 i Middelfart.
  4. Udskrift ud fra stikord det skulle være mulig at bruge normale “skæve” bogstaver

Webmaster modtager meget gerne oplysninger om fejl.

Der sker for tiden test med listerne til anvisningssalgene.

Siden  bruger en pluginfunktion til visnings af listen. I browseren Crome kan det give en fejlvisning af sidens menu. Det skyldes en aktiv udvidelse af Crome, prøv at deaktivere dine udvidelser, som du finder under service  – dvs klik på de tre prikker under lukke-krydset i øverste hjørne. Her vælges “Flere værktøjer” . Deaktiver dine udvidelser en efter en til du finder den, der forårsager problemet

 

Gå til databasen over anvisningssalgs resultater