Anvisningssalgene

Om anvisningssalgene

traekamera

 

Gå direkte til listen over emner til næste anvisningssalg : klik

DFS´bestyrelse har vedtaget at følgende retningslinier fremover er gældende for anvisningssalgene

Organisering af anvisningssalget i Dansk Fotohistorisk Selskab (DFS).

 1. Anvisningssalgsleder (ASL) står for udarbejdelse af listerne til anvisningssalget. ASL er pt bestyrelsesmedlem Niels-Ove Rolighed
 2. Sælger skal selv beskrive sine varer. (Beskrivelsen skal kunne stå på én linje og må ikke indeholde en tilstands- betegnelse)
 3. Sælger skal selv angive en evt. minimumspris.
 4. Sælger sender en liste med emnerne til ASL. (Se Objektiv næstsidste side for ASL’s e-mail og postadresse)
 5. ASL lægger sælgers varer ind i DFS’s liste og giver emnerne et løbenummer.
 6. ASL sender nummereringen tilbage til sælger, der sætter numrene på sine varer.
 7. Sælger sørger for at de nummererede varer er til stede ved anvisningssalget.
 8. Sælger skal sørge for at evt. usolgte emner bliver afhentet.
 9. Såfremt sælger ikke selv er til stede ved anvisningssalget, må sælger have en repræsentant, der kan tage imod provenuet, eller anvise en konto, som DFS’s kasserer kan overføre pengene til.
 10. Hverken DFS eller NOR kan påtage sig at opbevare anvisningssalgsvarer.
 11. Ved dødsbo kan 2 medlemmer af DFS evt. foretage en vurdering af emnerne, men sælger må selv opbevare dem og bringe dem til anvisningssalget, jf. ovestående regler.
 12. I øvrigt gælder disse regler for anvisningssalg:
  Anvisningssalgseffekterne sælges som beset, og DFS påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler eller evt. anførte tilstandsbetegnelse. Køber og sælger erlægger hver 12,5 % til DFS. Der afregnes kontant på stedet med såvel køber som sælger. Den, der afgiver bud for tredjemand, hæfter for buddet.DFS kan ikke påtage sig kommissionskøb. Et medlem, der ikke selv kan deltage ved anvisningssalget må aftale med et deltagende medlem om evt. køb.

Listen over emner vil udover være tilgængelig her på siden (undermenu) samt være at finde som download pdf fil i Forum.

På forsøgsmæssig basis vil det være muligt at få et billede med af emnet (ikon og klik til større billede) i listen her på siden. Hvis sælger ønsker et billede med, skal der fremsendes en billedfil sammen med tilmeldinger (4) minimum omkring 1000 pixel bred. Billeder bringes ikke på lister til udskrift eller i “Objektiv”

Afsluttede anvisningssalg

Der er  blevet lavet en database, som rummer resultaterne fra anvisningssalgene fra 2005  og til i dag.

Webmaster må tage forbehold for fejl, der er opstået ved flytning fra pdf listerne til en samlet database.

Der er mulighed for:

 1. Total udskrift
 2. Udskrift for et år
 3. Udskrift for et møde – år og månedsnummer (4, 10, 12) – dog er møder i Middelfart og København i måneder september – oktober slået sammen under 10. Efter 2010 er der kun et møde med anvisningssalg i  måned 10 i Middelfart.
 4. Udskrift ud fra stikord det skulle være mulig at bruge normale “skæve” bogstaver

Webmaster modtager meget gerne oplysninger om fejl.

 

Siden  bruger en pluginfunktion til visnings af listen. I browseren Crome kan det give en fejlvisning af sidens menu. Det skyldes en aktiv udvidelse af Crome, prøv at deaktivere dine udvidelser, som du finder under service  – dvs klik på de tre prikker under lukke-krydset i øverste hjørne. Her vælges “Flere værktøjer” . Deaktiver dine udvidelser en efter en til du finder den, der forårsager problemet

 

Gå til databasen over anvisningssalgs resultater

 

Scroll to Top