Marthinus Petersen

I objektiv nr 26 1986 side 15 havde Flemming Berendt følgende artikel:

Marthinus Petersen
1876 – 1953
af Flemming Berendt.

Udkast til plakat.

I 1980 begyndte jeg, at interesserer mig for Marthinus Petersens liv og levned. Den afdøde Hadsundfotograf var også kendt under navnet “Kul-Peter”.

Marthinus Petersen blev født i 1876 i den lille by Karby på Mors og døde i 1953 i Hadsund.
Han kom i lære og blev uddannet snedker, og som sådan ernærede han sig i sin ungdom, også efter at han omkring år 1900 slog sig ned i Hadsund.
Sin interesse for fotografering, som han formodentlig har dyrket ved siden af sit håndværk, gjorde ham med årene til erhvervsmæssig fotograf. Første gang han er omtalt som fotograf er ved amtsudstillingen i Hadsund 1908, hvor han udstillede nogle billeder. Nogenlunde samtidig begynder han at arbejde hos fotograf N.S. Jensen, og allerede omkring 1910 overtager han Jensens fotografiske atelier, som han drev indtil sin dod i 1953.

Et af vore medlemmer i Hadsund ( nb. 1983), Cote Cuculiza er i besiddelse af et gammelt håndbygget fotografiapparat som Marthinus Petersen gav det mystiske navn “HABAROT”.

Kameraet er tidligere beskrevet i “Objektiv” Nr. 19  1980 – PDF fil kan hentes her

Teknisk beskrivelse af kameraet “Objektiv” Nr. 36 1986 – PDF fil kan hentes her

De mange fotografiske optagelser, hvoraf de fleste på glasplader, blev i slutningen af 1970’erne reddet af en historiestuderende i Hadsund, Kjeld Villadsen. Det lykkedes Hr. Villadsen, at redde over l0.000 glasplader fra fortabelsen, billederne er nu anbragt på det Kgl. Bibliotek i København. Mange af billederne må betegnes som fotografisk kunst.
Et mindre antal af disse plader er bevaret på “Rosendalsgården” egnsmuseet i Hadsund.
Omkring 30 af optagelserne har jeg reproduceret på moderne fotografisk papir i formater op til 5ox6o cm. Det er lykkedes mig ved hjælp af speciel reproteknik, at fravriste disse billeder deres oprindelige levende og fortættede atmosfære. Billederne vil være at se i Lorentz Nielsens boghandel, Storegade. Hadsund i tiden fra den 22. August og ca. 4 uger frem. Udstillingen som er blevet bekostet af Hr. Lorentz Nielsen, vil blive skænket til egnsmuseet i Hadsund. Desuden vil udstillingen blive fremvist og omtalt i regi Dansk Fotohistorisk Selskab. Brochuremateriale vil blive fremlagt på udstillingen.

Marthinus Petersen var i sin hjemby en ener, der vel var agtet, men måske ikke altid forstået og værdsat. Godt, at tiden har gjort disse ord til skamme.

 

(Generelt om panorama fotografering se Temanummer Objektiv Nr 56 )

Scroll to Top