Om anvisningssalg


For at kunne deltage i anvisningssalget skal man være medlem af Dansk Fotohistorisk Selskab : Indmelding

 

Anvisningssalgseffekterne sælges som beset, og Dansk Fotohistorisk Selskab påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler og den anførte tilstandsbetegnelse. Køber og sælger erlægger hver 12,5% til D.F.S. Der afregnes kontant på stedet med såvel køber som sælger. Kredit gives kun til medlemmer, der har lagt kommissionsbud. Kommissionsbud accepteres kun, hvis køber selv arrangerer afhentning. Den, der afgiver bud for trediemand, hæfter for buddet. Medlemmer kan indsende bud pr. telefon og e-mail til anvisningssalgsledelsen.

Der kan angives en limit.  Anvisningssalgs gruppen forbeholder sig ret til følgende:

  • Fordele emner på de enkelt anvisningssalg for at opnå variation i typer, udbydere, købers interesser og formodede priser
  • Afvise emnet som egnet til anvisningssalg med henvisnings til skrotsalg.
  • Tilrette billedet og fremstille en ikon, billedrettigheder overdrages til DFS.
  • Tilrette og forkorte beskrivelsen, korrektion af åbenlyse fejl
  • Optage kontakt med indsenderen

Henvendelse om salg sker ved henvendelse til anvisningssalgsleder og redaktør Niels-Ove Rolighed.

Liste over emner til kommende offentliggøres i “Objektiv”, gennem Forum og på denne hjemmeside.

Tidligere resultater tilbage til 2005 kan findes i en database

 

 

Scroll to Top