Næste anvisningssalg

Siden er pt under udvikling


Anvisningssalgslisten til lørdag  05.12.2020 i København (eller senere pga Covid-19)

For at kunne deltage i anvisningssalget skal man være medlem af Dansk Fotohistorisk Selskab : Indmelding

(Nedenstående tekst er ikke endelig godkendt)

Anvisningssalgseffekterne sælges som beset, og Dansk Fotohistorisk Selskab påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler og den anførte tilstandsbetegnelse. Køber og sælger erlægger hver 12,5% til D.F.S. Der afregnes kontant på stedet med såvel køber som sælger. Kredit gives kun til medlemmer, der har lagt kommissionsbud. Kommissionsbud accepteres kun, hvis køber selv arrangerer afhentning. Den, der afgiver bud for trediemand, hæfter for buddet. Medlemmer kan indsende bud pr. telefon og e-mail til anvisningssalgslederen.

Beskrivelse af de enkelte emner indsendes på alm mail til webmaster@objektiv.dk.  PostNord med brev kan også bruges, se adresse på infosiden i “Objektiv”.  Senere vil her blive angivet, hvorledes selve emnet  bringes frem til det fysiske anvisningssalg

Der kan angives en limit. Det anbefales at medsende et eget billede (ikke kopieret fra anden kilde). Billeder  skal være mindst 800 pixel bred. Listen fremstilles løbende indtil 14 dage før anvisningssalget finder sted. Anvisningssalgsgruppen forbeholder sig ret til følgende:

  • Afvise emnet som egnet til anvisningssalg med henvisning til skrotsalg.
  • Tilrette billedet og fremstille en ikon (100 pixel bred), billedrettigheder overdrages til DFS.
  • Tilrette og forkorte  beskrivelsen, korrektion af åbenlyse fejl
  • Optage kontakt med indsenderen

Indsenderen bør indenfor to uger efter afsendelse af mail/brev kontrollerer listen. Indsigelse mod fremstilling i denne liste skal ske senest en uge efter offentliggørelse til webmaster.

Trykklar lister med eller uden ikoner. Database over afsluttede anvisningssalg : klik

Udskrift kan ske  enten via menu i browser (hvis fremme) eller ctrl+P eller højreklik på printsiden -> vælg: udskrift …