Filmrelevant omtale i Objektiv

  • Nr 71  1995 er temanummer “Kinematografiens udviklings historie – og filmens fødsel
  • Nr 99 2002 er temanummer “Farvefotografiets historie
  • Man kan få lavet en udskrift fra emnedatabasen byggende på bladet “Objektiv” med ordene kino eller biograf eller levende eller film eller video.  Hent
  • Numre kan gratis (undtagen numre indenfor de sidste to år) downloades fra downloadsiden
  • Artikel om smalfilm  bragt i Objektiv men skærmtilpasset : hent
  • Kan suppleres med personlige erfaring med smalfilm : hent
Scroll to Top