Kalender

kl. 19.30…i København og i Middelfart…

 

KALENDER

(Der forbeholdes ret til ændringer i kalenderen)

Mødested

 • København: Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø.
 • Middelfart: Østergades Forsamlingshus, Østergade 33, 5500 Middelfart

Indtryk fra et møde…

2020

Torsdag 17. september Østerbro

Skrotsalg

Middelfart

Lørdag 3. oktober kl. 10

Østergades Forsamlingshus
Landsmøde flyttet fra april

 • 10.00 Loppemarked opstilles og udstillere er meget velkomne til at vise deres fotografika eller hænge deres værker op
 • 10.30 Formanden byder velkommen
 • 12.00 Frokost
 • 13.00 Generalforsamling.
 • Herefter anvisningssalg.
 • Afslutning, hvor alle deltager i oprydningen.

Dagsorden for generalforsamling

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning. Herunder beretning fra redaktionsgruppen.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges.
 4. Afstemning om indkomne forslag.
 5. Valg til bestyrelse. På valg er: Leif Johansen, Jesper B. Pedersen, Andreas Trier Mørch og Tune Laug. Alle fire modtager genvalg.
 6. Svenn Hugo har meddelt at han træder ud af bestyrelsen af helbredsmæssige grunde. Derfor foreslår bestyrelsen at Ann-Vibeke Knudsen vælges som nyt bestyrelsesmedlem.
 7. Valg af 2 revisorer. På valg er: Willy Thomsen og Lars Schönberg-Hemme. Begge modtager genvalg.
 8. Fastsættelse af kontingent.
 9. Eventuelt.
Torsdag 15. oktober 19.30 Østerbro

Skrotsalg

Torsdag 22. oktober Østerbro Billedgruppen
Torsdag 19. november 19.30 Østerbro

Skrotsalg

Torsdag 26. november Østerbro Billedgruppen
Lørdag 5. december kl. 12 Østerbro Julemødet

Anvisningssalg

2021
Torsdag 21. januar Østerbro
Middelfart

Lørdag 30. januar kl. 10

Østergades Forsamlingshus

Eftermiddags emnet kommer senere

Skrotsalg

Torsdag 18. februar Østerbro
Torsdag 25. februar Østerbro Billedgruppen
Torsdag 18. marts Østerbro
Torsdag 25. marts Østerbro Billedgruppen
Torsdag 8. april Østerbro Billedgruppen
Middelfart

Lørdag 24. april kl. 10

Østergades Forsamlingshus

Landsmøde og generalforsamling

Anvisningssalg