Medlemskab

Selskabet har godt 220 medlemmer i Danmark og andre lande.

Kontingent for 1.1. – 31.12 er kr. 400,00 (bor du i udlandet er kontingentet kr. 450,00)

Ved indmeldelse den 1.10 eller senere er kontingentet kr. 100,00 for resten af året.

Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren. Dette kan ske ved at sende en mail til kassereren: kasserer@objektiv.dk, samt indbetale kontingentet  på giro nr. 150 6447 eller via netbank:

Reg.nr. 1551 Kontonr. 150 6447

Du skal oplyse navn, adresse og mailadresse. Har du særlige interesseområder eller samler du på noget bestemt, må du gerne skrive et par ord om det i mailen til kassereren.

  • Medlemskabet giver dig mulighed for at deltage i møder i København og i Middelfart.
  • På møderne er der normalt loppemarked med mange salgsborde.
  • På møderne afholdes anvisningssalg eller skrotsalg
  • Som medlem vil du få tilsendt tidsskriftet “OBJEKTIV” tre gange årligt, med artikler om fotografiske emner.
  • Er du billedinteresseret, afholder billedgruppen egne møder i København

dag47