Generalforsamling

Foreløbig indkaldelse

Landsmøde & generalforsamling

afholdes Middelfart:  lørdag den 27. april 2019

Forsamlingshuset Østergade 33, 5500 Middelfart

Program:

10.00 Loppemarked opstilles og udstillere er meget velkomne til at vise deres
fotografika eller hænge deres værker op.

10.30 Formanden byder velkommen.

12.00 Frokost

13.00 Generalforsamling.

Herefter anvisningssalg. Afslutning, hvor alle deltager i oprydningen.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent.

  2. Formandens beretning. Herunder beretning fra redaktionsgruppen.

  3. Det reviderede regnskab fremlægges.

  4. Afstemning om indkomne forslag.

  5. Valg til bestyrelse. På valg er:

                    Svenn Hugo, Leif Germann Jensen og Klaus-Eckard Riess.

                   Alle 3 modtager genvalg.

  1. Valg af 2 revisorer. På valg er:

                   Willy Thomsen og Lars Schönberg-Hemme

  1. Fastsættelse af kontingent.

  2. Eventuelt.