Andre blade

Andre fotoblade og fotomagasiner
Fotografika

Enkelte medlemmer holdes os orienteret om indhold i andre blade og magasiner indenfor eller med tilknytning til medlemmernes interesseområder.

Da de 3 første blade nu indgår i 3 databaser, der ligger på hjemmesiden

www.fotohistoricum.de

kan man finde indhold af sidste numre og ældre på disse sider.

Valg på side: Photodeal – Cabinett – PhotoAntiquaria – Historic Camera Daguerreobase og -Journal

 

 

Photodeal
photodeal
Link til bladet – klik på logo
Database for titelsøgning
Cabinett
cabinett logo
Link til bladet – klik på logo
Link til database
Link til bladet – klik på logo

 

Link til database

Historic logo

Historic Camera

Resource for Cameras, Photographs and Photographers

Newsletters


Newsletter plejer at indeholde:
  • Kort historisk artikler om teknik.
  • Portræt af flere fotografer

newsletters_1.pdf newsletters_2.pdf newsletters_3.pdf newsletters_4.pdf newsletters_5.pdf
newsletters_6.pdf newsletters_7.pdf newsletters_8.pdf newsletters_9.pdf newsletters_10.pdf
newsletters_11.pdf newsletters_12.pdf newsletters_13.pdf newsletters_14.pdf newsletters_15.pdf
newsletters_16.pdf newsletters_17.pdf newsletters_18.pdf newsletters_19.pdf newsletters_20.pdf
newsletters_21.pdf newsletters_22.pdf newsletters_23.pdf newsletters_24.pdf newsletters_25.pdf
newsletters_26.pdf newsletters_27.pdf newsletters_28.pdf newsletters_29.pdf newsletters_30.pdf
newsletters_31.pdf newsletters_32.pdf newsletters_33.pdf newsletters_34.pdf newsletters_35.pdf
newsletters_36.pdf newsletters_37.pdf newsletters_38.pdf newsletters_39.pdf newsletters_40.pdf
newsletters_41.pdf newsletters_42.pdf newsletters_43.pdf newsletters_44.pdf newsletters_45.pdf
newsletters_46.pdf newsletters_47.pdf newsletters_48.pdf newsletters_49.pdf newsletters_50.pdf
newsletters_51.pdf newsletters_52.pdf newsletters_53.pdf newsletters_54.pdf newsletters_55.pdf
newsletters_56.pdf  newsletters_57.pdf newsletters_58.pdf

Desværre er det sandsynligt, at disse Newsletters stopper med nr. 58 (19.02.2017)


Online Tidskrift Daguerreobase Medlemskab og brug af database
Forside Daguerreotype Hjemmesiden:

Link
Online frit tidskrift: “Daguerreotype Journal” :
Link
Dette magasin er frit magasin og et af mange frie magasiner. Det er resultatet af et EU projekt – læs nærmere på hjemmesiden. Jeg tillader mig at downloade eksemplarer af bladet og lægge det på vores hjemmeside. De  kan også findes  på deres hjemmeside.
Nr 4 November 2015 kan pt ikke downloades men brug dette link  KLIK

November 2014 nr. 1 Forår 2015 nr. 2  Efterår 2015 nr 3 special

EU projektet er nok slut, der kommer tilsyneladende ikke mere