Start

Velkommen på Dansk Fotohistorisk Selskabs Netportal
Stedet for samlere, elskere og nørder af gamle fotografier, postkort og historiske kameraer!

Landsmødet og generalforsamlingen aflyses den 18. april og flyttes til 3. oktober 2020 i Middelfart

Bestyrelsen i Dansk Fotohistorisk Selskab har i lyset af COVID-19 situationen i Danmark besluttet at udskyde landsmødet og generalforsamlingen fra den 18. april 2020 til lørdag den 3. oktober 2020 i Middelfart.

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden den 1. juni. Men da situationen for foreningslivet – og som så meget andet i Danmark – må siges at være ramt af force majeure, har bestyrelsen valgt at udskyde generalforsamling mv. knapt et halvt år. Det betyder, at den siddende bestyrelse fortsætter indtil oktober, bortset fra at vores formand, Svenn Hugo, allerede nu er udtrådt af helbredsmæssige grunde.

Møderne 18. april i Middelfart og 23. april 2020 i billedgruppen aflyses således og der vil ikke blive afholdt møder i Dansk Fotohistorisk Selskab før til efteråret 2020. Ved at udskyde arrangementet fra 18. april til 3. oktober 2020 kan vi fortsat afholde anvisningssalget som planlagt i Middelfart, blot med udskydelsen på det halve år. Dagsordenen for generalforsamlingen vil være som meddelt i Objektiv 159.

I forhold til hvad der i øvrigt foregår i samfundet for tiden, er flytningen af vores generalforsamling kun en lille sag, så derfor forventer bestyrelsen, at der vil være fuld opbakning til beslutningen.

Da vi kun har e-mailadresser på godt halvdelen af vore medlemmer, må du meget gerne orientere venner uden e-mail om ændringerne.

På bestyrelsens vegne

Jesper Bruus Pedersen kasserer

Resten af 2020 – se kalender!

 

Vil du være medlem af Selskabet?Gå til indmeldelsessiden

stereokamera-trae

  • Læs om Selskabets ide og formål under “Selskabet“, her kan også findes information om medlemsskab
  • Se hvad bladet “Objektiv” kan byde på. Søger du gamle artikler, er der en database over artikeloverskrifter.
  • Tidligere numre lige fra starten kan frit downloades!
  • Hvor, hvornår og hvordan afholder Selskabet møder? – se under “Møder
  • På det interne sted” Forum” mødes medlemmer og stiller spørgsmål, fortæller, og af og til får de også et svar
  • Billedgruppen har sit eget sted “Billedgruppen” som er under opbygning.
  • “Stereoskopiklubben” har sit eget netsted “Stereoskop sider
farvelagt-japaner

Hent Selskabets informationsbrochure klik her


Forøvrigt – når du har fundet en skat (Leica eller Nellerød), skal du ikke “råbe” det ud for alle med navn og adresse på Facebook og andre steder.


Intern:

DFS´bestyrelse har 17. februar 2018 vedtaget, at kommissionsbud kun kan modtages, hvis køber selv sørger for afhentning af købte varer.
Dette gælder fra og med april-auktionen 2018.

Auktionslisternes oplysninger er ændret i overensstemmelse med dette.


Vi bruger ikke cookies på disse sider (men gerne til kaffen)!